Lantern 4.4.2

Lantern 4.4.2

Team Lantern – 7,1MB – Shareware – Android iPhone Windows Mac
Đèn lồng là một người dùng thân thiện và hiệu quả các phần mềm tạo ra để giúp bạn truy cập vào trang web bị cấm, bỏ qua các khu vực hạn chế và làm tăng mức độ của bạn của ẩn danh trực tuyến bằng cách thay đổi địa chỉ IP của bạn khi duyệt Internet.

Tổng quan

Lantern là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Team Lantern.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 817 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Lantern là 4.4.2, phát hành vào ngày 01/03/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/09/2014.

Lantern đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iPhone/Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 7,1MB.

Lantern Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Lantern!

Cài đặt

người sử dụng 817 UpdateStar có Lantern cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Team Lantern
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản